Místo na disku: 1 GB
PHP, MySQL, HTACCESS
5 emailových schránek
neomezený počet subdomén

Místo na disku: 15 GB
PHP, 10x MySQL, HTTPS
HTACCESS, 10x FTP
100 emailových schránek
neomezený počet subdomén

Místo na disku: 35 GB
PHP, 20x MySQL, HTTPS
HTACCESS, 20x FTP
200 emailových schránek
neomezený počet subdomén

Navýšení ceny
2.2.2015
Navýšení ceny za generické domény .com, .net, .info, .org na 220Kč /rok z důvodu oslabení koruny.

Navýšení prostoru
11.12.2013
Provedli jsme navýšení limitu prostoru většiny našich hostingových programů.

Další webhosting server
1.4.2013
Přidán další webhostingový server s procesorem Xeon.

Ověřit doménu:
www. .

Podmínky webhostingu

1.
Je zakázáno umísťovat na server stránky a soubory, které nejsou v souladu s platnými zákony České Republiky, nesmí být v rozporu se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly a nesmejí poškozovat třetí osoby či organizace.

2.
Provozovatel serveru VIXLab s.r.o. (IČ: 476 78 551, DIČ: CZ47678551) dále jen provozovatel, nenese žádnou zodpovědnost za obsah uveřejnovaných uživatelských stránek. Tuto odpovědnost nese přímo uživatel, který internetové stránky na server uložil. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo zrušení stránek a souboru, které by porušovaly právní řád České republiky, poškozovaly jiné osoby nebo byly v rozporu s těmito podmínkami.

3.
Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření uživatelského účtu uvedl, neposkytne třetí osobě (výjimkou je oficiální žádost Policie ČR a orgánů činných v trestním řízení nebo nezbytná data určená pro registraci domény registrátorovi). Při registraci je nutné uvést pravdivé údaje. Provozovatel splňuje všechny náležitosti § 4 zákona o ochraně osobních údajů.

4.
Vaše stránky nesmí žádným způsobem narušovat bezpečnost serveru a jakkoliv připraveny s úmyslem poškodit server provozovatele. Je zakázáno nadměrne zatežovat server obrovským přenosem dat bez vědomí provozovatele.

5.
Provozovatel se zavazuje, že data na serveru neposkytne třetí osobě, nebude data editovat, cenzurovat ani monitorovat, s výjimkou monitorování objemu přenášených dat.

6.
V případě plánovaného i neplánovaného výpadku serveru se provozovatel zavazuje závadu co nejdříve odstranit. Tímto se provozovatel vzdává jakékoliv odpovědnosti za škody způsobené nedostupností vašich internetových stránek.

7.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití, a to i bez předchozího upozornění.

8.
Služby jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku. Objednané služby budou aktivovány až po obdržení platby.

9.
Uživatel souhlasí s uchovaním osobních údajů na serveru provozovatele.

10.
Při překročení povoleného prostoru na serveru se uživatel zavazuje data co nejdříve odstranit. V opakovaných případech bude uživateli automaticky změněna varianta hostingu na vyšší.

11.
Provozovatel může umístit jméno Uživatele na seznam referencí.